KOUČOVÁNÍ ZAMĚŘENÉ NA PRIORITY


Vize a projekty se sami nezrealizují. Je třeba mít rozpracován plán, udržet svou pozornost na prioritách a jít krok za krokem ke zdárnému výsledku. Na to všechno nemusíte být sami.

Jsem tu pro ty, pro které je důležité, aby jim jejich práce dávala smysl a byla v souladu s osobním životem. Pomůžu vám zaměřit se na priority a udržet pozornost na tom důležitém. Se mnou vám to půjde rychleji.


CO VÁM KOUČOVÁNÍ PŘINESE


Z našeho koučování si odnášíte nadhled a konkrétní kroky, jak pokračovat dále. Hlavně však cítíte chuť se do toho pustit. Pravidelnost setkávání vám pomůže aktualizovat priority a vytrvat na cestě. Ke koučování přistupuji tak, aby bylo praktickým a efektivním nástrojem pro uvádění změn do života, které vidíte a cítíte.


POJĎTE DO TOHO, PŘEJETE-LI SI:


→ nastavit vizi a reálné cíle na kterých vám bude záležet

→ srovnat myšlenky, podívat se na vše z ptačí perspektivy a získat patřičný odstup

→ uvědomit si priority, rozplánovat jednotlivé kroky a dodržovat termíny u vašich projektů


„Podle nezávislé studie provedené společností Pricewaterhouse Coopers 70 % klientů uvádělo, že jim koučování přineslo zvýšení produktivity, a 67% klientů pocítilo zlepšení v oblasti rovnováhy mezi pracovním a osobním životem.“ ICF Global Coaching Client Study.


JAK PROBÍHÁ SPOLUPRÁCE


Během úvodního setkání se pobavíme o vašich cílech i očekáváních a společně se podíváme na první kroky jak dále. Přitom si ověříme, zda si navzájem lidsky a profesně sedneme, což považuji za základní předpoklad další efektivní spolupráce.

→ Délka jednoho koučovacího setkání je 90 minut.

→ Výstupem setkání je písemný zápis a konkrétní akční kroky pro nejbližší.

→ Pro udržení dynamiky doporučuji setkání minimálně jednou za 4 týdny.Při koučování se řídím etickým kodexem International Coach Federation, již jsem členem.

Vše, co společně probíráme, považuji za důvěrné.„Mohu dát na stůl vedle sebe všechny karty – rodinu, obchodního partnera, kamaráda, který mi s tím pomáhá – a na všechny se dívám jedním pohledem. Když mluvím s některým z nich, tak mi to takto otevřeně nejde. U každého z nich se vždy tak trochu cenzuruji v jeho prospěch.“ – z koučovacího setkání


KDE SE SETKÁME


OSOBNĚ

Osobně se můžeme setkat v Praze, na ul. Revoluční.

Nebo u vás – vaše kancelář, zasedací místnost apod., prostě místo, kde se můžeme v klidu soustředit.

ON-LINE

Přes Skype, Google Hangouts/Meet apod.


CENOVÁ NABÍDKA


Základním předpokladem koučování je, že ve svém životě chcete změnu a jste ochotni pro ni něco udělat. Pravidelnost koučovacích setkání vás drží ve zvoleném směru i přes proud každodenních událostí života. Jsem pro ty, kteří si za svým rozhodnutím stojí a chtějí na své cestě vytrvat.

Balíček osmi setkání

8x 90 minut
13.200,- Kč
(1.650,- kč / setkání)

Balíček čtyř setkání

4x 90 minut
7.200,- Kč
(1.800,- Kč / setkání)

Jednorázové setkání

1x 90 minut
1.950,- Kč

Ceny jsou platné od 01.01.2020. Změna cen vyhrazena, není-li garantována smluvně. Platba za balíčky probíhá po prvním setkání, na základě vystavené faktury.

Pojďte to vyzkoušet! Nejsou-li vaše očekávání při prvním setkání naplněná, fakturu nevystavuji.


OZVĚTE SE MI


[email protected] / +420 734 547 926

„Všechny ty „chtěl bych“, „měl bych“ a „mohl bych“ utekly
a schovaly se před jedním „udělal jsem“.
Shel SilversteinREFERENCE


„Koučování Josefa Tůši mi pomohlo zorientovat se v neustálém zahlcení úkoly, e-maily a závazky. Navíc mě přirozeně dovedlo k Allenově metodě GTD, což k pozitivnímu ovlivnilo můj život. Oceňuji trpělivost, nevnucování vlastního pohledu, profesionální a zároveň lidský přístup.“

Mgr. David Zahumenský
advokát se zaměřením na ústavní právo


„S koučováním jsem již nějakou zkušenost měl. To co mě za Josefem přivedlo, byla zvědavost, jak různí koučové pracují. Od prvního setkání se začalo formovat téma, které bylo pro mě velmi důležité a týkalo se podnikání, kdy jsem potřeboval změnit určité věci, které mě dlouhodobě blokovali. Josef mi pomohl udržet směr a soustředění. Pokud se vyskytla v průběhu nějaká překážka nebo velká výzva, tak jsme ji společně důkladně prozkoumali, což mi pomohlo uvědomit si důležité věci k překonání výzvy. Největším přínosem je pro mě to, že jsem začal řešit věci, které jsem dříve dlouho toleroval a nic s nimi nedělal.“

Aleš Brůžek
majitel a produktový manažer Damedis s.r.o.


„Josefa Tůšu mohu jen doporučit. Pomůže vám vyjasnit si pracovní priority, zlikvidovat „balast“ a má i schopnost dobíjet energii.“

Bohuslav Binka
vedoucí Katedry environmentálních studií


„S Josefem jsem přišel na zajímavou věc – kouč je něco jako nejlepší kamarád, kterého nemáte, ale díky Bohu si ho můžete alespoň najmout. Někdo, kdo s vámi bez nároků na vlastní ego probere to, co trápí VÁS a nebude kontrovat tím, co trápí jeho. Josef je výborný kouč a práce s ním mě posunula dostatečně výrazně na to, abych byl ochoten napsat toto doporučení. Neváhejte a proberte s Josefem to velké téma, co vás trápí – nebudou to vyhozené peníze.“

Milan Krčma
sales RWS Moravia


Všechna doporučení na portálů profesionálů NAVOLNENOZE.CZ