KOUČOVÁNÍ ZAMĚŘENÉ NA PRIORITY


Vize a projekty se sami nezrealizují. Je třeba mít rozpracován plán, udržet svou pozornost na prioritách a jít krok za krokem ke zdárnému výsledku. Na to všechno nemusíte být sami.

Jsem tu pro ty, pro které je důležité, aby jim jejich práce dávala smysl a byla v souladu s osobním životem. Pomůžu vám zaměřit se na priority a udržet pozornost na tom důležitém. Se mnou vám to půjde rychleji.


CO VÁM KOUČOVÁNÍ PŘINESE


Z našeho koučování si odnášíte nadhled a konkrétní kroky, jak pokračovat dále. Hlavně však cítíte chuť se do toho pustit. Pravidelnost setkávání vám pomůže aktualizovat priority a vytrvat na cestě. Ke koučování přistupuji tak, aby bylo praktickým a efektivním nástrojem pro uvádění změn do života, které vidíte a cítíte.


„Mohu dát na stůl vedle sebe všechny karty – rodinu, obchodního partnera, kamaráda, který mi s tím pomáhá – a na všechny se dívám jedním pohledem. Když mluvím s některým z nich, tak mi to takto otevřeně nejde. U každého z nich se vždy tak trochu cenzuruji v jeho prospěch.“ – z koučovacího setkání


POJĎTE DO TOHO, PŘEJETE-LI SI:


→ nastavit vizi a reálné cíle na kterých vám bude záležet

→ srovnat myšlenky, podívat se na vše z ptačí perspektivy a získat patřičný odstup

→ uvědomit si priority, rozplánovat jednotlivé kroky a dodržovat termíny u vašich projektů


„Podle nezávislé studie provedené společností Pricewaterhouse Coopers 70 % klientů uvádělo, že jim koučování přineslo zvýšení produktivity, a 67% klientů pocítilo zlepšení v oblasti rovnováhy mezi pracovním a osobním životem.“ ICF Global Coaching Client Study.


JAK PROBÍHÁ SPOLUPRÁCE


Během úvodního setkání se pobavíme o vašich cílech i očekáváních a společně se podíváme na první kroky jak dále. Přitom si ověříme, zda si navzájem lidsky a profesně sedneme, což považuji za základní předpoklad další efektivní spolupráce.

→ Délka jednoho koučovacího setkání je 90 minut.

→ Výstupem setkání je písemný zápis a konkrétní akční kroky pro nejbližší.

→ Pro udržení dynamiky doporučuji setkání minimálně jednou za 4 týdny.


PROFESIONALITA NA PRVNÍM MÍSTĚ


Jsem členem profesní organizace International Coach Federation (ICF ČR) a držitelem mezinárodní certifikace ICF Associate Certified Coach (ACC).

Při koučování jsem vázán Etickým kodexem ICF. Koučování probíhá v souladu s kompetencemi profesionálního koučování ICF.


KDE SE SETKÁME


ON-LINE: Google Hangouts/Meet, Skype apod.


OSOBNĚ: můžeme setkat v Praze, na ul. Revoluční. Nebo u vás – vaše kancelář, zasedací místnost apod., prostě místo, kde se můžeme v klidu soustředit.


CENOVÁ NABÍDKA


Základním předpokladem koučování je, že ve svém životě chcete změnu a jste ochotni pro ni něco udělat. Pravidelnost koučovacích setkání vás drží ve zvoleném směru i přes proud každodenních událostí života. Jsem pro ty, kteří si za svým rozhodnutím stojí a chtějí na své cestě vytrvat.

Balíček čtyř setkání

7.200,- Kč

4×1,5h
(1.200,- Kč/h)

Balíček osmi setkání

12.000,- Kč

8×1,5h
(1.000,- Kč/h)

Pojďte si to vyzkoušet!
Nejsou-li vaše očekávání při prvním setkání naplněná, fakturu nevystavuji.

Ceny jsou platné od 01.01.2020. Změna cen vyhrazena, není-li garantována smluvně. Platba za balíčky probíhá po prvním setkání, na základě potvrzení spolupráce a vystavené faktury.


OZVĚTE SE MI

[email protected] / +420 734 547 926

„Všechny ty „chtěl bych“, „měl bych“ a „mohl bych“ utekly
a schovaly se před jedním „udělal jsem“.
Shel SilversteinIndividální reference mých klientů na portálů profesionálů NAVOLNENOZE.CZ