KURZY


Nabízím vzdělávání pro pracovní kolektivy firem, veřejné správy či neziskové organizace.

Chcete si domluvit školení své zaměstnance? Neváhejte mě kontaktovat pro domluvu ohledně obsahu a nezávaznou cenovou nabídku.


PRÁCE S PRIORITAMI A OSOBNÍ PRODUKTIVITA

Využití vlastního času je souvislá řada otázek a odpovědí. Při každé se potřebujeme vědomě a kvalitně rozhodnout, kudy dál. Co jsou opravdu naše priority? Jaké máme návyky? Jak udržet pozornost na důležitém a neztratit se v operativě?

Pro úspěšné uplatnění priorit, plánování projektů a řazení úkolů je potřeba mít nejen vymyšlen vlastní sytém organizace práce a orientovat se v systému prostředí firmy, ale uvědomit si vlastní myšlenkové vzorce, které nám brání či pomáhají v tom, co jsme si předsevzali.

Co vám kurz přinese:

→ Osvojíte si základní principy time managementu pro vybudování vlastního důvěryhodného systému

→ Naučíte se práci s prioritami úkolů na základě jejich důležitosti a naléhavosti

→ Uděláte si inventuru svého času a zjistíte, kde máte rezervy

→ Dovíte se, jak plánovat, rozdělovat a realizovat své úkoly

→ Zjistíte, jak si vytvoříte nové návyky ve své práci

→ Zazní spousta drobných tipů a triků z oblastní osobní produktivity, které vám usnadní život


TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE A VEDENÍ TÝMU

Pro profesionální týmovou spolupráci je třeba mít jasně definované cíle, podporovat motivaci členů týmů a nastavit fungující pravidla pro vzájemnou komunikaci.

Jak se týmy rozrůstají, vyvíjejí a dospívají, zcela přirozeně si vytváří své vlastní normy chování, práce a výkonů. Pojďte na nich vědomě zapracovat a získat ucelenou představu o úspěšné spolupráci a vedení pracovního týmu.

Témata, na která se můžeme v kurzu pro vás zaměřit:

→ co vše podporuje týmovou spolupráci

→ škálu mezi vedením a řízením a co v které situaci zvolit

→ jak správně zadávat úkoly, delegovat a motivovat členy svého týmu

→ použití zpětné vazby jako nástroje pro podporu žádoucího chování


MŮJ STYL PRÁCE


V průběhu kurzů kladu velký důraz na samotnou aktivitu účastníků, kdy jsou nové myšlenky prokládány aktivitami a tréninkovými částmi. V reflexi se pak ohlížíme za proběhlými situacemi, a společně v nich nacházíme poučení do praxe.

Po domluvě může na kurzy navazovat koučování či stínování se zpětnou vazbou pro zafixování dovedností v praxi.


JAK ZAČNEME?


Cíle a obsah vzdělávacího kurzu dojednáme vždy individuálně dle vašich konkrétních potřeb. Podle možností a potřeby stanovíme délku a témata školení.

Časovou dotaci kurzů nastavíme dle domluvených cílů a obsahu. Rozsah kurzů bývá 1 až 2 dny, po 6 hodinách a přestávkou na oběd.

Počet účastníků obvykle 6 až 15.

Místo konání dle vašeho výběru. Působím po celé ČR.

Orientační cena: 2500 Kč/hod, dle místa konání, rozsahu příprav apod.

Konečnou cenu stanovíme dle rozsahu zakázky a náročnosti příprav na realizaci.

Pro neziskové organizace nabízím slevu. Dejte o sobě vědět.


OZVĚTE SE MI

[email protected] / +420 734 547 926REFERENCE


„U Josefa Tůši jsme si objednali dva kurzy, oba byly připravené na míru pro naši společnost. Kurzy byly velmi profesionálně nachystány, probíhaly v uvolněné atmosféře a byly naplněny idejemi a nabídkami na to, jak lze k různým věcem přistupovat. Všichni účastníci oceňovali systematický přístup k problematice, doplněný o konkrétní aktivity, které nám umožnily si vysvětlované koncepty i reálně zažít. Kurzy nám pomohly ujasnit si svoje role, uvědomit si jejich úskalí, objevit, že někdy to jde i jinak a nenásilnou formou nás donutily zamyslet se nad prioritami, nad tím, na co se má smysl soustředit. Spolupráci velmi doporučujeme a určitě si ji zopakujeme.“

Zdeněk Pezlar
majitel společnosti Essence International


“Během školení panovala díky výborné přípravě lektora a struktuře školení příjemná atmosféra. Přes samostatnou či skupinovou práci v menších i větších skupinách byl účastník veden k poznání jak sama sebe, lidí, se kterými pracuje, a k naslouchání i k vyřčení toho, co potřebuje ke své práci, aby byl týmu nějak prospěšný.
To napomohlo ke splnění jednoho cíle tohoto školení, aby se zaměstnanci lépe poznali a aby se zlepšila vzájemná komunikace a spolupráce mezi pracovníky i na různých pracovních pozicích naší organizace.”

Mgr. Eva Havelková
metodička; Diakonie ČCE – středisko v Čáslavi