ZKUŠENOSTI

V současnosti mám za sebou přes 700 odkoučovaných hodin a 3.000 hodin dílen a školení pro firemní klientelu i neziskové organizace v oblasti rozvoje týmové spolupráce, firemních hodnot a práce s prioritami.


Od roku 2010 působím jako kouč a lektor na volné noze. Spolupracuji s jednotlivci, pracovními týmy i vzdělávacími organizacemi.

Jsem členem profesní organizace International Coach Federation (ICF ČR) a držitelem mezinárodní certifikace ICF Associate Certified Coach (ACC).


VYBRANÉ PROJEKTY VĚTŠÍHO ROZSAHU

Koordinace vzdělávání, zpracování metodik a vedení kurzů pro uživatele softwaru pod NAKIT (2020-2022). Průběžný monitoring užívání funkcí a hledání možností pro jejich vylepšení, facilitace zpětné vazby uživatelů, zpracování znalostní báze. Definování zadání nových funkcí, testování a nasazení do produkce.

Série školení na téma firemních hodnot (2017-2020): Spolupráce na koncepci a následná realizace série školení na téma firemních hodnot a kultury pro střediska Diakonie ČCE. V rámci celé České republiky realizováno cca 60 školení.

Rozvoj lektorů a manažerských kurzů (2018-2019): Rozvoj kurzů a lektorů Manažerské akademie pod Diakonickou akademii. Příprava obsahu nových a prohloubení kvality současných kurzů skrze náslechy a vyhodnocení zpětné vazby od účastníků.  Zlepšování lektorských dovedností lektorů Diakonické akademie pomocí náslechů se zpětnou vazbou.

Trenér a kouč manažerů obchodních skupin (2016): Trenér a kouč manažerů obchodních skupin České pojišťovny. Podpora manažerů v oblastech manažerského řízení prostřednictvím tréninku, koučování, mentoringu, stínování a zpětné vazby.

Koučování a mentoring učitelů a ředitelů škol (2014-2015): Realizace projektu zaměřeného na zvýšení pracovní efektivity ředitelů a učitelů prostřednictvím koučování, mentoringu a rozvoje týmové spolupráce s kolegy i se třídou za použití moderních technologií a online nástrojů.

Série školení na téma týmové spolupráce (2014-2015): Koncepce a realizace série školení na téma týmové spolupráce pro střediska Diakonie ČCE po celé České republice.

Kouč manažerů Centra pro regionální rozvoj ČR (2013-2014): Koučování a podpora středního a vyššího managementu Centra pro regionální rozvoj České republiky v oblastech manažerského řízení a rozhodování formou koučování.


VYBRANÉ INDIVIDUÁLNÍ REFERENCE

„Největším přínosem je pro mě to, že jsem začal řešit věci, které jsem dříve dlouho toleroval a nic s nimi nedělal.“
Aleš Brůžek
majitel a produktový manažer Damedis s.r.o.

„Koučování Josefa Tůši mi pomohlo zorientovat se v neustálém zahlcení úkoly, e-maily a závazky.
David Zahumenský
advokát se zaměřením na ústavní právo

„Josefa Tůšu mohu jen doporučit. Pomůže vám vyjasnit si pracovní priority, zlikvidovat „balast“ a má i schopnost dobíjet energii.“
Bohuslav Binka
vedoucí Katedry environmentálních studií

Další individuální doporučení na portálů profesionálů
NAVOLNENOZE.CZ


OZVĚTE SE MI

[email protected] / +420 734 547 926