Od roku 2010 působím jako kouč a lektor na volné noze. V současnosti spolupracuji s jednotlivci, pracovními týmy i vzdělávacími organizacemi.

V roce 2009 jsem absolvoval CST: Specifický trénink pro kouče a od té doby si průběžně doplňuji vzdělání v oblastech mého profesního působení.

V současnosti mám za sebou přes 700 odkoučovaných hodin a 3.000 hodin dílen a školení pro firemní klientelu i neziskové organizace v oblasti rozvoje týmové spolupráce, firemních hodnot a práce s prioritami.


Vybrané projekty většího rozsahu

Rozvoj lektorů a manažerských kurzů: 2018/2019: Rozvoj kurzů a lektorů Manažerské akademie pod Diakonickou akademii. Příprava obsahu nových a prohloubení kvality současných kurzů skrze náslechy a vyhodnocení zpětné vazby od účastníků.  Zlepšování lektorských dovedností lektorů Diakonické akademie pomocí náslechů se zpětnou vazbou.

Série školení na téma firemních hodnot: 2017/2018: Spolupráce na koncepci a následná realizace série školení na téma firemních hodnot a kultury pro střediska Diakonie ČCE. V rámci celé České republiky realizováno cca 50 školení.

Trenér a kouč manažerů obchodních skupin: 2016: Trenér a kouč manažerů obchodních skupin České pojišťovny. Podpora manažerů obchodních skupin v oblastech manažerského řízení prostřednictvím tréninku, koučování, mentoringu, stínování a zpětné vazby.

Koučování a mentoring učitelů a ředitelů škol: 2014/2015: Realizace projektu zaměřeného na zvýšení pracovní efektivity ředitelů a učitelů prostřednictvím koučování, mentoringu a rozvoje týmové spolupráce s kolegy i se třídou za použití moderních technologií a online nástrojů.

Série školení na téma týmové spolupráce: 2014/2015: Koncepce a realizace série školení na téma týmové spolupráce pro střediska Diakonie ČCE po celé České republice.

Kouč manažerů Centra pro regionální rozvoj ČR: 2013/2014: Koučování a podpora středního a vyššího managementu Centra pro regionální rozvoj České republiky v oblastech manažerského řízení a rozhodování formou koučování.


VYBRANÉ REFERENCE


„S koučováním jsem již nějakou zkušenost měl. To co mě za Josefem přivedlo, byla zvědavost, jak různí koučové pracují. Od prvního setkání se začalo formovat téma, které bylo pro mě velmi důležité a týkalo se podnikání, kdy jsem potřeboval změnit určité věci, které mě dlouhodobě blokovali. Josef mi pomohl udržet směr a soustředění. Pokud se vyskytla v průběhu nějaká překážka nebo velká výzva, tak jsme ji společně důkladně prozkoumali, což mi pomohlo uvědomit si důležité věci k překonání výzvy. Největším přínosem je pro mě to, že jsem začal řešit věci, které jsem dříve dlouho toleroval a nic s nimi nedělal.“

Aleš Brůžek
majitel a produktový manažer Damedis s.r.o.


„U Josefa Tůši jsme si objednali dva kurzy, oba byly připravené na míru pro naši společnost. Kurzy byly velmi profesionálně nachystány, probíhaly v uvolněné atmosféře a byly naplněny idejemi a nabídkami na to, jak lze k různým věcem přistupovat. Všichni účastníci oceňovali systematický přístup k problematice, doplněný o konkrétní aktivity, které nám umožnily si vysvětlované koncepty i reálně zažít. Kurzy nám pomohly ujasnit si svoje role, uvědomit si jejich úskalí, objevit, že někdy to jde i jinak a nenásilnou formou nás donutily zamyslet se nad prioritami, nad tím, na co se má smysl soustředit. Spolupráci velmi doporučujeme a určitě si ji zopakujeme.“

Zdeněk Pezlar
majitel společnosti Essence International

Všechna doporučení na portálů profesionálů NAVOLNENOZE.CZ


OZVĚTE SE MI

[email protected] / +420 734 547 926